Toppers

96.6%

SHAURYA KUMAR MAURYA

96%

PRATHAM KUMAR JHA

95.8%

ADITYA AGARWAL

95.8%

SAUMYA

94.8%

ANURAG

94.8%

ANUSHKA PANDEY

94.6%

AARAV SRIVSASTAVA

94.6%

GARIMA MITTAL

94.6%

SARVESH RAJ

94.4%

SHASHWAT PATEL

97.4%

ANUSHKA CHAURASIA

97.2%

ANANNYA VERM

97.2%

AKANKSHA YADAV

97%%

SHIVAM MAURYA

96.8%

ANURAG SINGH

 96.6%

SHUBHAM DWIVEDI

96%

SHIKHA SINGH

95.6%

SAUMYA YADAV

95.6%

ANANYA VERMA

95.4%

SWASTIK DUBEY